Compensarea prețului de achiziție pentru aparatul auditiv

Asigurații CAS pot beneficia la Clinica Urechii de compensarea
parțială a prețului aparatului auditiv! Aceasta este în valoare de 919.11 lei, este valabilă pentru un singur aparat auditiv și se odată la 5 ani. La copii cu indicație de protezare bilaterală, se poate obține compensarea ambelor aparate auditive.
Lista actelor necesare pentru obținerea deciziei de compensare eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate:

Pentru pensionari, sunt necesare următoarele documente:
audiograma tonală și vocală în original
– recomandare medicală eliberată, semnată și parafată de către medicul ORL
– ultimul talon de pensie – original și copie
– buletin sau carte de identitate – original și copie
– adeverință de asigurat

Pentru salariați sunt necesare următoarele documente:
– audiograma tonală și vocală în original
– recomandare medicală eliberată, semnată și parafată de către medicul ORL
– adeverință de salariat cu specificația contului bancar în care firma angajatoare efectuează plata CASS
– buletin sau carte de identitate – original și copie
– adeverință de asigurat

Pentru minori sunt necesare următoarele documente:
– audiograma tonală și vocală în original
– recomandare medicală eliberată, semnată și parafată de către medicul ORL
– adeverință de elev – original
– certificatul de naștere sau carte de identitate – copie și original
– adeverință de salariat (de la unul din părinti) cu specificația contului bancar în care firma angajatoare efectuează plata CASS
buletin sau carte de identitate (de la unul din părinti) – copie și original

Actele de mai sus se vor depune la sediul local al Casei de Asigurări de Sănătate.